Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen er voor dat jij de site optimaal kan gebruiken. Lees hier meer over hoe we de cookies gebruiken en hoe je je instellingen kan aanpassen.

Cookie voorkeuren

KERKENBELEIDSPLAN

Het onderhouden en openhouden van kerkgebouwen vergt een behoorlijke investering van de gemeenschap, die steeds meer in vraag wordt gesteld. Moeten alle kerken in een gemeente uitsluitend een religieuze invulling blijven houden, of kan er best nagedacht worden over neven- of herbestemming? Het blijkt financieel niet meer houdbaar om voor die eerste optie te kiezen.

 

Om doordachte beslissingen te kunnen maken en onnodige kosten te maken is het belangrijk dat er op gemeentelijk niveau een kerkenbeleidsplan wordt opgesteld, waarin vastgelegd wordt wat de toekomstplannen van de kerk(en) zijn. Een kerkenbeleidsplan is ook een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies voor restauratiewerken.

 

Samen met MAP Depot helpt Dépot d’Histoires mee met het opstellen van een kerkenbeleidsplan.

 

Na een grondige analyse van zowel de constructie van de kerken, de omgeving als van de huidige parochiale werking, wordt een participatief traject opgestart waarbij in de kerken brainstormsessies worden georganiseerd. Zo kan de brede gemeenschap input geven over de toekomst van deze beeldbepalende gebouwen. Die input wordt nadien omgevormd en uitgedacht tot een visie per kerk en zo vertaald in een aantal strategische actieprogramma’s en concrete projecten die visueel sterk onderbouwd worden.

 

Dit traject resulteert in een gedragen kerkenbeleidsplan, opgesteld in nauwe samenwerking met de kerkfabrieken, het bisdom en het gemeentebestuur.

DEPOT D'HISTOIRES
Langstraat 76
3630 Eisden (Maasmechelen)
België